எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

1ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி

அமரர் ஆறுமுகம் பூபாலன் Premium Design

அமரர் ஆறுமுகம் பூபாலன்

Born 02/06/1954 - Death 11/03/2019 யாழ். அல்லைப்பிட்டி (Birth Place) சுவிஸ் (Lived Place)