எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு. தனிநாயகம் நாராயணன் Premium Design

திரு. தனிநாயகம் நாராயணன்

Born 14/10/1944 - Death 14/11/2021 அனலைதீவு 5ம் வட்டாரம், Sri Lanka (Birth Place) Brampton, Canada (Lived Place)