எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி. மேரி றீற்றா பாலேந்திரா Premium Design

திருமதி. மேரி றீற்றா பாலேந்திரா

Born 25/05/1935 - Death 15/11/2021 ஊர்காவற்துறை, Sri Lanka (Birth Place) யாழ்ப்பாணம், Sri Lanka , Toronto, Canada & நீர்கொழும்பு, Sri Lanka (Lived Place)