எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு. முருகேசு தம்பிராசா

திரு. முருகேசு தம்பிராசா

Born 25/05/1935 - Death 28/02/2020 முல்லை. கற்சிலைமடு (Birth Place) வள்ளிபுனம் (Lived Place)