எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி. பத்மாவதி தியாகராஜா Premium Design

திருமதி. பத்மாவதி தியாகராஜா

Born 01/11/1938 - Death 17/11/2021 மட்டக்களப்பு, Sri Lanka (Birth Place) மட்டக்களப்பு, Sri Lanka (Lived Place)