எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு. முத்துக்குமாரு சிவலிங்கம் Premium Design

திரு. முத்துக்குமாரு சிவலிங்கம்

Born 02/07/1962 - Death 13/11/2021 புலோலி கிழக்கு, Sri Lanka (Birth Place) London, United Kingdom (Lived Place)