எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி. ராஜலக்சுமி சுப்பிரமணிய ஐயர் Premium Design

திருமதி. ராஜலக்சுமி சுப்பிரமணிய ஐயர்

Born 05/12/1924 - Death 13/11/2021 வண்ணார்பண்ணை, Sri Lanka (Birth Place) வண்ணார்பண்ணை, Sri Lanka & Toronto, Canada (Lived Place)