எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு. வைத்திலிங்கம் பாலசுப்பிரமணியம் Premium Design

திரு. வைத்திலிங்கம் பாலசுப்பிரமணியம்

Born 23/12/1937 - Death 11/11/2021 கோப்பாய், Sri Lanka (Birth Place) Walthamstow, United Kingdom (Lived Place)