எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு. பாலசிங்கம் விஜயகுமார் Premium Design

திரு. பாலசிங்கம் விஜயகுமார்

Born 23/11/1952 - Death 06/11/2021 மல்லாகம், Sri Lanka (Birth Place) சூரிச், Switzerland & London, United Kingdom (Lived Place)