எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு. வைத்தி தம்பு Premium Design

திரு. வைத்தி தம்பு

Born 25/12/1927 - Death 19/11/1921 யாழ். வட்டுக்கோட்டை (Birth Place) கொக்குவில் (Lived Place)