எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு. தினேஷ் மோகன் சோமசுந்தரம் Premium Design

திரு. தினேஷ் மோகன் சோமசுந்தரம்

Born 21/02/1970 - Death 17/11/2021 யாழ்ப்பாணம், Sri Lanka (Birth Place) யாழ்ப்பாணம், Sri Lanka , கொழும்பு, Sri Lanka & Toronto, Canada (Lived Place)