எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி. நிர்மலாதேவி ரவீந்திரன் Premium Design

திருமதி. நிர்மலாதேவி ரவீந்திரன்

Born 27/08/1963 - Death 16/11/2021 பொன்னாலை, Sri Lanka (Birth Place) Toronto, Canada (Lived Place)