எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி. செல்வதேவி தேவதாஸ் Premium Design

திருமதி. செல்வதேவி தேவதாஸ்

Born 10/01/1934 - Death 17/11/2021 புலோலி மேற்கு, Sri Lanka (Birth Place) Toronto, Canada (Lived Place)