எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி. காணிக்கை லூத்தம்மா Premium Design

திருமதி. காணிக்கை லூத்தம்மா

Born 03/05/1933 - Death 21/11/2021 நாவாந்துறை, Sri Lanka (Birth Place) நாவாந்துறை, Sri Lanka (Lived Place)