எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு. மருதப்பு கானமயில்நாதன் Premium Design

திரு. மருதப்பு கானமயில்நாதன்

Born 25/07/1942 - Death 22/11/2021 வட்டுக்கோட்டை, Sri Lanka (Birth Place) நல்லூர், Sri Lanka (Lived Place)