எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு. சுப்பிரமணியம் விக்னேஸ்வரன் Premium Design

திரு. சுப்பிரமணியம் விக்னேஸ்வரன்

Born 24/03/1969 - Death 19/11/2021 யாழ். வசாவிளான், Sri Lanka (Birth Place) அரோ, Switzerland (Lived Place)