எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு. கதிரேசு பொன்னம்பலம் Premium Design

திரு. கதிரேசு பொன்னம்பலம்

Born 21/12/1949 - Death 15/11/2021 மந்துவில், Sri Lanka (Birth Place) Champigny-Sur-Marne, France (Lived Place)