எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு. சிவப்பிரகாசம் கணேசலிங்கம் Premium Design

திரு. சிவப்பிரகாசம் கணேசலிங்கம்

Born 03/02/1954 - Death 21/11/2021 வல்வெட்டித்துறை கம்பர்மலை, Sri Lanka (Birth Place) வல்வெட்டித்துறை கம்பர்மலை, Sri Lanka (Lived Place)