எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு.  அந்தோணி காந்தன் Premium Design

திரு. அந்தோணி காந்தன்

Born 23/05/1943 - Death 20/11/2021 நெடுந்தீவு, Sri Lanka (Birth Place) நெடுந்தீவு, Sri Lanka அனலைதீவு, Sri Lanka & Brampton, Canada (Lived Place)