எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு. கதிரவேலு சண்முகம் Premium Design

திரு. கதிரவேலு சண்முகம்

Born 11/11/1938 - Death 21/11/2021 புத்தூர், Sri Lanka (Birth Place) Toronto, Canada (Lived Place)