எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி. நிர்மலா செல்வநாயகம் Premium Design

திருமதி. நிர்மலா செல்வநாயகம்

Born 29/10/1967 - Death 09/11/2021 திக்கம், Sri Lanka (Birth Place) Mitcham, United Kingdom (Lived Place)