எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி தங்கையா பஞ்சாசரி (திலகம்) Premium Design

திருமதி தங்கையா பஞ்சாசரி (திலகம்)

Born 09/01/1947 - Death 24/11/2021 பருத்தித்துறை (Birth Place) முதலியார்குளம் (Lived Place)