எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு. அருளம்பலம் சிவதாசன் Premium Design

திரு. அருளம்பலம் சிவதாசன்

Born 12/08/1941 - Death 20/11/2021 யாழ்ப்பாணம், Sri Lanka (Birth Place) Toronto, Canada (Lived Place)