எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி. தவபாக்கியம் தருமலிங்கம் Premium Design

திருமதி. தவபாக்கியம் தருமலிங்கம்

Born 11/11/1934 - Death 19/11/2021 எழுவைதீவு, Sri Lanka (Birth Place) Klang, Malaysia , யாழ்ப்பாணம், Sri Lanka , பரிஸ், France , London, United Kingdom (Lived Place)