எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

1ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி

திருமதி. பரமசாமி கனகாம்பிகை Premium Design

திருமதி. பரமசாமி கனகாம்பிகை

Born 27/04/1947 - Death 06/12/2020 நுணாவில், Sri Lanka (Birth Place) Sinsheim, Germany (Lived Place)