எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு. ஆனந்தகிருஸ்ணன் தணிகைக்குமரன் Premium Design

திரு. ஆனந்தகிருஸ்ணன் தணிகைக்குமரன்

Born 24/12/1983 - Death 20/11/2021 ஆவரங்கால், Sri Lanka (Birth Place) யாழ்ப்பாணம், Sri Lanka & London, United Kingdom (Lived Place)