எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு. இக்னேஷியஸ் ரெஜிங்டன் சேவியர் Premium Design

திரு. இக்னேஷியஸ் ரெஜிங்டன் சேவியர்

Born 13/03/1974 - Death 07/11/2021 வயாவிளான், Sri Lanka (Birth Place) Wales, United Kingdom (Lived Place)