எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

1ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி

அமரர். செல்வேந்திரா செல்லத்துரை Premium Design

அமரர். செல்வேந்திரா செல்லத்துரை

Born 18/07/1944 - Death 28/11/2020 அளவெட்டி, Sri Lanka (Birth Place) Markham, Canada (Lived Place)