எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு. மாணிக்கம் இரட்ணவடிவேல் Premium Design

திரு. மாணிக்கம் இரட்ணவடிவேல்

Born 20/05/1953 - Death 27/11/2021 கந்தர்மடம், Sri Lanka (Birth Place) மெல்போன், Australia (Lived Place)