எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி. ஹரின் செல்லையா Premium Design

திருமதி. ஹரின் செல்லையா

Born 03/09/1964 - Death 26/11/2021 Guyana (Birth Place) Toronto, Canada (Lived Place)