எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி.  மகேஸ்வரி கருணாநிதி Premium Design

திருமதி. மகேஸ்வரி கருணாநிதி

Born 30/12/1951 - Death 24/11/2021 கரவெட்டி, Sri Lanka (Birth Place) Scarborough, Canada (Lived Place)