எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு. மாப்பாணர் துரைராஜா Premium Design

திரு. மாப்பாணர் துரைராஜா

Born 05/07/1934 - Death 27/11/2021 மாவிட்டபுரம், Sri Lanka (Birth Place) London, United Kingdom (Lived Place)