எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு. ஜெபமணி ஜோர்ஜ் Premium Design

திரு. ஜெபமணி ஜோர்ஜ்

Born 18/03/1958 - Death 29/11/2021 பாவற்குளம், Sri Lanka (Birth Place) வவுனியா, Sri Lanka (Lived Place)