எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு. சிவசுப்பிரமணியம் புஸ்பகரன் Premium Design

திரு. சிவசுப்பிரமணியம் புஸ்பகரன்

Born 22/10/1965 - Death 23/11/2021 வட்டக்கச்சி, Sri Lanka (Birth Place) பியல்லா, Italy (Lived Place)