எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு. ரமேஸ் பிலிப் அருளானந்தம் Premium Design

திரு. ரமேஸ் பிலிப் அருளானந்தம்

Born 30/01/1971 - Death 02/12/2021 அச்சுவேலி, Sri Lanka (Birth Place) திருகோணமலை, Sri Lanka (Lived Place)