எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி. மீனாட்சி கனகலிங்கம் Premium Design

திருமதி. மீனாட்சி கனகலிங்கம்

Born 16/04/1929 - Death 25/11/2021 உரும்பிராய் கிழக்கு, Sri Lanka (Birth Place) சிட்னி, Australia (Lived Place)