எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

1ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி

அமரர். கமலாம்பிகை மகேந்திரமூர்த்தி Premium Design

அமரர். கமலாம்பிகை மகேந்திரமூர்த்தி

Born 31/07/1955 - Death 04/12/2020 சுன்னாகம் சூராவத்தை, Sri Lanka (Birth Place) ப்றீமென், Germany (Lived Place)