எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி தவமணி கபிரியேல்பிள்ளை (மணி) Premium Design

திருமதி தவமணி கபிரியேல்பிள்ளை (மணி)

Born 30/01/1935 - Death 02/12/2021 யாழ். உடுவில் (Birth Place) கனடா Toronto (Lived Place)