எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு மார்க்கண்டு அமிர்தலிங்கம் Premium Design

திரு மார்க்கண்டு அமிர்தலிங்கம்

Born 15/03/1954 - Death 02/12/2021 யாழ். பண்டத்தரிப்பு (Birth Place) வவுனியா, இத்தாலி Palermo (Lived Place)