எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு முருகேசு மயில்வாகனம் (ராஜன்) Premium Design

திரு முருகேசு மயில்வாகனம் (ராஜன்)

Born 10/02/1963 - Death 11/12/2021 யாழ். வரணி (Birth Place) ஜேர்மனி Herne (Lived Place)