எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி புஸ்பராணி ஜெயாபரன் (புஸ்பா) Premium Design

திருமதி புஸ்பராணி ஜெயாபரன் (புஸ்பா)

Born 10/03/1974 - Death 10/12/2021 புதுக்குடியிருப்பு (Birth Place) அன்புவழிபுரம் (Lived Place)