எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

1ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி

அமரர் செல்வக்குமார் செல்வக்கதிரமலை Premium Design

அமரர் செல்வக்குமார் செல்வக்கதிரமலை

Born 11/11/1965 - Death 19/12/2020 பொலிகண்டி (Birth Place) பிரித்தானியா (Lived Place)