எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

1ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி

அமரர் இந்திராணி செல்வரட்ணம்

அமரர் இந்திராணி செல்வரட்ணம்

Born 10/06/1943 - Death 27/12/2020 ஆனைக்கோட்டை (Birth Place) பிரித்தானியா Lewisham Catford (Lived Place)