எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு அருள்ஞானம் பொன்னையா Premium Design

திரு அருள்ஞானம் பொன்னையா

Born 02/11/1950 - Death 18/12/2021 யாழ். ஏழாலை (Birth Place) ஜேர்மனி Sankt Wende (Lived Place)