எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு குமாரசாமி சந்திரகுமார் Premium Design

திரு குமாரசாமி சந்திரகுமார்

Born 04/11/1974 - Death 20/12/2021 திருகோணமலை (Birth Place) கனடா Toronto (Lived Place)