எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

1ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி

அமரர் சின்னத்தம்பி வள்ளியம்மை Premium Design

அமரர் சின்னத்தம்பி வள்ளியம்மை

Born 23/02/1924 - Death 13/01/2021 ஏழாலை கிழக்கு (Birth Place) சென்னை (Lived Place)