எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு இராமநாதர் கந்தசாமி Premium Design

திரு இராமநாதர் கந்தசாமி

Born 01/09/1937 - Death 28/12/2021 புலோப்பளை (Birth Place) புலோப்பளை (Lived Place)