எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு கனகரட்ணம் அரசரட்ணம் Premium Design

திரு கனகரட்ணம் அரசரட்ணம்

Born 02/02/1953 - Death 29/12/2021 காரைநகர் (Birth Place) கொழும்பு (Lived Place)