எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி பொன்னம்பலம் காமாட்சி Premium Design

திருமதி பொன்னம்பலம் காமாட்சி

Born 19/04/1935 - Death 29/12/2021 நயினாதீவு 7ம் வட்டாரம் (Birth Place) இத்தாலி Bussolengo (Lived Place)