எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

5ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி

அமரர் கைலேஸ்வரி கணேசமூர்த்தி Premium Design

அமரர் கைலேஸ்வரி கணேசமூர்த்தி

Born 22/06/1962 - Death 31/12/2016 பரந்தன் (Birth Place) லண்டன் (Lived Place)